Sladjana Paškalj


Predsjednica

 • Inženjerka strojarstva
 • Andragoginja
 • Učiteljica hrvatskog, bosanskog, srpskog i crnogorskog jezika

Olivera Sabo


2. Potpredsjednica

 • Inženjerka strojarstva
 • Germanistica
 • Licencirana ispitivačica za njemački kao drugi jezik
 • Andragoginja
 • Literarni prevodilac
 • Haiku pjesnikinja

Edina Čović-Vučić


3. Potpredsjednica

Nela Knežević


Član udruženja

 • Germanistica
 • Učiteljica hrvatskog, srpskog, bosanskog i crnogorskog jezika

Ranko Ćetković


Član predsjedništva udruženja

 • Certificirani sudski tumač i prevoditelj
 • Literarni prevodilac (poezija)
 • Pjesnik

Emir Vučić


Član predsjedništva udruženja

 • Slikar
 • Grafičar
 • Glavno zanimanje - grafički dizajner u gradskom magazinu "Journal Frankfurt"
  emir-vucic.de

Radenko Kosić


Član predsjedništva udruženja
Webmaster

Dr. Helmut Friedrichsmeier


Počasni član i  
  počasni ambasador

 • Pravnik
 • Sveučilišni professor
 • Menadžer i konzultant u javnoj upravi
 • Lektor
 • Pisac